Etiketter

, , , , , , , , , , , , ,

En tio år gammal artikel som dessvärre är fullt aktuell i Sverige idag:

http://www.leadershipcouncil.org/1/pas/talan.html

Trots allt vi vet om hur PAS har ödelagt barns liv i årtionden försvarar alltjämt Agnetha Svensson och Gösta Emtestam i sällskap av Michael Alonzo och Lena Hellblom- Sjögren denna kvacksalvar teori. Det intressanta med PAS är att trots att den används felaktigt som en diagnos så hävdas den ENBART i brottmål där fadern är förrövare samt i vårdnadstvister där det förekommer uppgifter om övergrepp från faderns sida (mot barnen eller modern av olika typer. Från sexuella till psykisk misshandel). Det än mer intressanta är att när socialtjänster, poliser, åklagare, domare och advokater har varit och lyssnat på någon av de hokus pokus utbildningar som Agnetha Svensson och Gösta Emtestam bedriver (återigen frågar jag mig hur Agnetha har tid med alla dessa bisysslor, tar de inte upp hennes arbetstid i Värmdö kommun?) så skjuts diskussionen om övergreppen åt sidan och huvudfrågan ligger på att problematisera modern. I vissa fall läggs polisutredningar ner utan att några utredningsåtgärder vidtagits och sedan används den nedlagda förundersökningen mot mamman som ett ”bevis” för att hon ägnar sig åt PAS.

Annonser