Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gösta Emtestam, PAS förespråkaren, är tydligen involverad i Nacka kommuns verksamhet för barn med skilda föräldrar ”Skilda Världar” i samarbete med BUP i Nacka. Han har rent av varit gruppledare i verksamheten (oklart om han fortfarande är det). Till saken hör att hans sidekick Agnetha Svensson i egenskap av myndighetsperson i Värmdö Kommun i sina familjerättsrapporter samt i kontakt med tingsrätten i Nacka förordar att barn till skilda föräldrar skall deltaga i denna verksamhet istället för att gå till BUP trots att det förekommit uppgifter om våld, kränkningar eller övergrepp. Istället för hjälp får barnen alltså träffa Gösta. Intressant upplägg för att tysta barn…..

Annonser