Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Barnets upplevelse av våld i hemmet är det försvinnande få som bryr sig om i Sverige. Att barn kan vara rädda för en förälder de har bevittnat misshandla den andra föräldern läggs den misshandlade föräldern till lasts då denne inte har ”förberett” barnen tillräckligt väl. När barnet inte vill träffa den misshandlande föräldern kommer istället välmenande socialtanter och berättar för barnet att den misshandlade föräldern kan förlora vårdnaden eller riskerar vite om barnet inte går. Allt detta läggs givetvis den misshandlade föräldern till last i en vårdnadstvist, vem den än är initierad av. Sverige är fantastiskt…. Vi vill givetvis även tacka PAS ligan, Gösta Emtestam, Agnetha Svensson, Ingrid Carlqvist, Lena Hellblom-Sjögren och Michael Alonzo (med flera) för att de har bidragit till detta system i många år.

Annonser