Etiketter

, , , , , ,

Mannen. Myten.Profitören

Vi har tidigare skrivit om cirkusråttan Alonzo som ständigt hittar nya sätt att profitera på samhällsproblem. Denna gång på utsatta barns olyckliga omständigheter. Sanningen om Papparättsrörelsen uppmärksammade att Alonzo ljuger i TV- igen (det är väl i och för sig inte någon nyhet. Han har ljugit i TV sedan på 90-talet…)

http://sanningenompapparattsrorelsen.wordpress.com/2011/04/12/alonzo-ljuger-i-tv-igen/

Vi citerar nedan inlägget:

Helt oemotsagt låter TV4 Michael Alonzo påskina, att advokater rutinmässigt uppmuntrar sina klienter att inkomma med falska anmälningar om brott i vårdnadstvister.

Underförstått från mödrars sida gentemot fäder, då alla vet att Michael Alonzo företräderfäder, precis som hans guru Richard Gardner gjorde, och synbarligen gärna fabricerar lika ”kreativa” sanningar också. Richard Gardner, PAS-teorins grundare, utgav mycket riktigt sina skrifter på eget förlag: Creative Therapeutics.

Sanningen är istället den, att bakgrunden till vårdnadstvister mycket ofta är mäns våld och övergrepp mot kvinnor och barn. Men Alonzo pratar obehindrat som att detta våldet inte finns och i varje fall inte som orsak till de ytterst få separationer som slutar med vårdnadstvist i domstol, när det i själva verket förhåller sig på det sättet.

Hur kommer det sig att journalisten inte ställer en enda motfråga? Och hur kommer det sig att en yrkesverksam reporter låter en så motbjudande ensidig framställning dominera ensam på det simpelt förenklande och propagandistiska sättet? Ingen som har en annan uppfattning får komma till tals, varken de advokater som Alonzo, själv med maffiosons hela utstrålning, utmålar som skurkar eller de klienter dessa företräder. Någon faktakoll lät TV4 inte heller störa Alonzos monolog av kategoriska påståenden.

TV4 låter till och med Michael Alonzo använda intervjun som ett säljevent för sitt företag”Föräldrajuristen”, som han tydligen driver, utan att för den skull ha någon juridisk kompetens. Man trodde att de åtminstone särskiljde det redaktionella materialet från reklamen. Att ”stoppa långa vårdnadstvister” gör man inte heller bäst genom att med en juristfirma hålla igång 300 vårdnadstvister.

För den som vill veta mer om vems talan Michael Alonzo för så är det bara att rekapitulerahur han betedde sig i SVT Debatt där han sitter och lika obehindrat bagatelliserar mord på kvinnor.

För Alonzo spelar det nämligen ingen roll hur verkligheten ser ut, bara han, som han själv säger i sin marknadsföring, ”kommer förbi de psykologiska spärrarna”, och kan tjäna sig en rejäl hacka på köpet. En sån spärr är till exempel samvetet och förmågan att skilja mellan rätt och fel, förövare och brottsoffer, advokat och fuskare i juridik. Men det är ingenting som Michael Alonzo låter stå i vägen för mångsysslarkarriären.

Att höra honom prata om jämställdhet klingar falskt när man vet att Fathers Rights’ Movement, som han har starka band till, inte minst genom den gemensamma gurun Richard Gardner, istället företräder en ytterst högerkonservativ agenda. Denna rörelse kämpar med näbbar och klor för att mäns våld mot kvinnor och barn inte ska lagföras, samtidigt som de pratar om jämställt föräldraskap.

Annonser