Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Denna gång är det verksamhetschefen för BUP Sydost som ligger bakom anmälan (vi känner till fler fall som har gått till anmälan). Agnetha Svenssons galna teorier om PAS som fritt får tillämpas i såväl socialtjänst som familjerätt under Alf Widmarks regi renderat i att tre ytterligare barn har blivit traumatiserade. Trots ett antal anmälningar om att barnen for illa med sin pappa (som alltså misshandlade dem och är dömd för att ha misshandlat en av dem offentligt) bestämde sig socialtjänsten, i enlighet med den fortbildning Agnetha har bidragit med, att tona ned våldet samt att fokusera på att tvinga mamma och barn till umgänge med våldsverkaren. De har lagt all kraft på att försöka ”laga” föräldrarnas relation (läs tvinga mamman att rätta sig i ledet) och inte bidragit till att barnen fått skydd mot misshandel.

Hur Värmdö Kommun agerar börjar bli allmänt känt. Det kan vara av intresse att veta att socialtjänsten slentrianmässigt förordar sk. familjebehandling (som utförs enbart av en Kerstin Holm som även är krukmakare, handpåläggande massagemänniska , arbetsmiljökonsult samt ägnar sig åt floatingtankar) OAVSETT vilken situation ligger för handen. Kerstins fokus ligger i sin tur på att få trilskande mödrar att komma till insikt om den våldsamme pappans fina egenskaper och sin egen dumhet i att vara rädd för honom. Barnen skiter såväl Kerstin Holm som Alf Widmark och Agnetha Svensson i.

Här är länk till artikeln som även citeras i sin helhet:

http://www.nvp.se/Varmdo/Varmdo/Socialtjanst-ska-ha-tonat-ner-vald/

”Socialtjänst ska ha tonat ner våld

VÄRMDÖ 14:25 | 07 oktober 2013 Trots flera anmälningar om tre barn som for illa, fokuserade socialtjänsten på att lösa föräldrarnas vårdnadstvist. Nu anmäler verksamhets­chefen vid barn- och ungdomspsykiatrin fallet till Inspektionen för vård och omsorg.

Enligt anmälan från landstingets barn- och ungdoms-psykiatri ska pappan ha slagit och hotat sina tre barn i flera år. Redan hösten 2007 gjordes en första anmälan till socialtjänsten i Värmdö av en husläkare. Barnen var då 2, 4 och 6 år gamla.

2010 dömdes mannen för misshandel efter att en bekant sett honom ge ett av barnen en örfil och tvingat i barnet mat tills han kräktes.

Men trots att fyra anmälningar gjordes till socialtjänsten i Värmdö så ska deras utredning ha utmynnat i att våldet mot barnen tonades ner. Istället ska, enligt uppgifter i anmälan, fokus ha lagts på att lösa föräldrarnas skilsmässa och vårdnadstvist.

Negligerade blåmärke
Vid ett möte på socialtjänsten ska handläggaren ha sagt att ”det inte är så farligt om ett barn får ett blåmärke. Det viktigaste är att fadern får en chans att bli pappa”.
2012 remitterades barnen till barn- och ungdomspsykitatrin, BUP, i Ektorp, för traumabehandling. Under behandlingen har två av barnen uppvisat symtom på posttraumatisk stress.

Nu gör verksamhetschefen för BUP Sydost, Per-Olof Björck, en anmälan av socialtjänsten i Värmdö till Inspektionen för vård och omsorg.

”Undertecknad bedömer att socialtjänstens handläggning inneburit att barnen har utsatts för risker för trauma och traumatiserande upplevelser” skriver han.
Dessutom kan det ha förekommit jäv vid tillsättandet av utredare på socialkontoret.
Socialnämnden har nu fram till 1 november på sig att svara inspektionen.

Charlotta Westling
charlotta.westling@nvp.se

Läs mer på bloggen Skriet från Vildmarken. Särskilt om lagändringen :

http://blogg.digenia.se/2013/10/08/antligen-varmdo-socialtjanst-anmald-till-inspektionen-for-vard-omsorg/

ÄR DU DRABBAD AV VÄRMDÖ SOCIALTJÄNST ELLER FAMILJERÄTT?

Då vill vi uppmana Dig att anmäla. Du är inte ensam om att anmäla Värmdö och det är mycket enklare än Du tror.

Du kan anmäla via e-post om du uppger namn och adress. Så anmäler du:

http://www.ivo.se/anmala-och-rapportera/klaga-pa-socialtjansten/Sidor/default.aspx

Annonser