Ett Särskilt Inlägg

Etiketter

, , , ,

vill jag tillägna bloggen Nätverket Stoppa Pedofilerna
(http://stoppapedofilerna.wordpress.com ) som enligt min mening utgör ett utmärkt exempel på medborgarkurage och aktiv protest mot missförhållanden i samhället.

Det skrivs spaltmeter om att förövare av alla dess slag absolut inte får hängas ut. De får inte känna sig utpekade och skall absolut slippa skämmas över de nesliga brott de har gjort sig skyldiga till. I vart fall om gammelmedia och staten får bestämma.

Vissa (som pensionerade fd. överåklagare Sven Erik Ahlhem som vill att RÅ skall gå hårt åt alla som råkar ”outa” en kriminell) går så långt att de faktiskt tycks anse att det är en större orättvisa eller tragedi att en brottsling ”hängs ut” och därmed får skämmas än det faktiska brott med tillhörande mänskligt lidande som vederbörande begått.

Tanken om att alla förtjänar en andra chans är visserligen fin men det hela handlar givetvis om val av skyddsobjekt. Att skydda barn från pedofiler vs. att skydda pedofiler från att skämmas över de brott de begått. Sverige har valt att skydda pedofiler från att skämmas. För detta borde Sverige skämmas. Punkt.

Det vore inte helt fel att starta blogg som syftar till att stoppa kvinno- och barnmisshandel? Eller skall de männen även fortsättningsvis slippa skämmas?

Besök gärna bloggen http://stoppapedofilerna.wordpress.com
Den är klart läsvärd.

Annonser

Ingrid och jämställdheten..

Etiketter

, ,

Plötsligt händer det..eller hur var det reklamen för triss-lotter gick? Roande är det i vart fall. Oerhört roande. Undrar om mediet Benny varit inblandad i slutsatsen?

Really?

Apropå RFSU

Etiketter

, , , , , ,

Apropå inlägget på NBT avhandlande RFSU’s kongress 2013

http://noboytoy.blogspot.se/2013/10/rfsu-kongress-2013.html

var det väl knappast mer att vänta sig av en intresseorganisation som med samma retorik ( buhu vad alla våldsverkare känner sig utpekade) relativiserar hedersvåld i sitt skolinformationsmaterial:

http://www.dn.se/ledare/signerat/rfsu-sex-som-karnamne/

och som försvarar att SIDA bidrag går till Lobbyister för sexhandel:

http://www.sida.se/OmVarlden/Varlden/Briefing/Lobby-for-sexarbete-far-Sidabidrag/

http://www.sida.se/OmVarlden/Opinion/Debatt/Utan-Sidastod-till-Mama-Cash-gloms-utsatta-kvinnor-bort/ )

Efter att ha ägnat en orimligt lång stund åt att bilda mig en uppfattning om föreningens, samt lokalorganisationernas ekonomi (vilket är ett så omfattande arbete att det skulle krävas mer tid än jag kan avsätta) kan man ändå sammanfatta det hela enligt följande. Lokalorganisationerna får bidrag från allehanda håll (även från landsting) inklusive från sin huvudorganisation, RFSU. Läser man årsredovisningarna så tycks det ätas och drickas i stora mängder men även kampanjas om allt och inget samt informeras ute i skolorna på regelbunden basis. En stor källa till inkomst, vid sidan av femtioelva bidrag, är kondomförsäljning med mera. Frågan är om det är rimligt att fortsätta att göda denna organisation med skattemedel? Är det inte dags att ställa skolorna mot väggen om vad det är för förening de anlitar som informatörer?

De åsikter RFSU representerar är inte direkt något för skolelever. Helt ärligt och utan att ha moralpanik.

Öppet hus på domstolar?

Etiketter

, , , , , , , ,

”Pöbeln” inbjuds nu idag till landets alla domstolar för att utbildas i att förstå sin plats i samhället och att inse domstolarnas absoluta rättrådighet. Frågan som inställer sig är dock, varför inte slopa domstolarna? Vi tycks ändå leva i det som John Locke en gång kallade naturtillståndet. Där den starkaste alltid kan utkräva det den vill av den svagare. Detta var vad Locke ansåg drev människor att en gång ge upp en del av sin makt till ett politiskt samfund, en stat, som skulle skydda dem från allvarligare kränkningar. Det som skilde oss från naturtillståndet var just civilisationen (idag skulle man troligen inbegripa ett fungerande rättsväsende i begreppet). Samhället var vad som skulle borga för den svagares skydd mot angrepp. Tyvärr. Det funkar inte så i Sverige. I Sverige borgar istället samhället för hjälp till angriparen, den starkare. Samhället angriper även i många fall den svagare i sin iver att bistå angriparen och att värna om angriparens integritet och känsloliv. Varför skulle vi vilja upprätthålla denna ordning? Då är tyvärr ett rent naturtillstånd att föredra.

Exempel på hur Sveriges domstolar kommer till angriparnas undsättning finns nedan:

Det ofta omskrivna Tensta-målet (se tidigare blogginlägg)

Pedofilen Bengt (se tidigare blogginlägg)

Taxichauffören Oday Al-Balahi. Född 1976. Oday friades i dagarna helt av Eskilstuna Tingsrätt trots att han begått våldtäkt mot en 16-årig flicka. Flickan skulle åka tryggt hem från en fest på midsommar. Därför beställde hon en taxi. Oday som körde Taxin ansåg dock inte att hon skulle hem utan körde henne till en busshållplats och våldtog henne oralt genom att hålla fast hennes huvud mot sitt könsorgan. Trots omfattande spermiebevisning både på hennes kläder och på platsen för brottet (som Eskilstuna Tingsrätt inte ansåg skulle tillmätas någon avgörande betydelse) ansåg domstolen att det var en FULLT RIMLIG förklaring att Oday ”bara” hade runkat på tjejen när hon skulle kissa. Detta hade han givetvis tvingats göra för att ”släcka sina lustar”.  Mål 1730-13.

Ovanstående ter sig inte så konstigt när man läser om Göran. Göran Fahlgren är en gift moderat politiker som har suttit i nämndemannaföreningen i Uddevalla. Han dömdes nyligen (oväntat, det är som sagt inte alla förunnat att dömas) för att ha våldtagit en KD politiker av kvinnligt kön bl.a. analt samt att ha spärrat in henne i ett hotellrum i över två timmar utan att hon gavs tillfälle att ta sig ut. Själv förnekade han allt och sa att hans fru var snyggare.

Det blir inte bättre av att läsa om domare som misshandlar kvinnor och slipper rättegång  http://www.expressen.se/gt/domare-klarade-sig-undan-rattegang/

Grädden på moset är gifte chefsåklagaren Lars Göransson som har så låg människosyn att han anser det rimligt att köpa sig sexuell tillgång till en kvinnas kropp. Han försökte även använda sig av sin ställning som åklagare för att få polisen att släppa honom. Sedan ljög han om att ha köpt sex, alla ljud från hotellrummet var bara porrfilm etc. Han erkände till sist efter att ha blivit överbevisad. Åklagartorskens fru är domare vid Uppsala Tingsrätt och heter Karin Wallberg Göransson. Förhoppningsvis hyser hon en annan människosyn.

Strafföreläggande
Riksenheten för polismål    2013-04-09    Ärende AM-30683-13    

Överåklagare Göran Hellstrand

Förelagd person
Lars Göransson, 19590108, Vilanvägen 51 A, 757 52 UPPSALA

KÖP AV SEXUELL TJÄNST
Lars Göransson har på Torsgatan 10 i Stockholm skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning.

Nu höjs röster om hans avgång.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/riksaklagaren-sexkopande-aklagare-bor-avskedas_8087062.svd  ( Bör avskedas? No shit…)

Den 30 augusti 2013 var det åter dags för gruppvåldtäkt. Det var emellertid ingen media som bekymrade sig om att skriva om den (Det finns ju så mycket annat viktigt att rapportera om, som Miley Cyrus troschock och listan över var de ultrarika köper sitt hus)  Fyra män, varav tre saknar adress i Sverige, häktades av Södertörns tingsrätt för grov våldtäkt mot en kvinna i Årsta. Vad tror ni att utfallet blir? Tror ni att de verkligen verkligen verkligen förstod att de våldtog? Mål nr B 12086-13

En ytterligare anmäld våldtäkt i en taxi. Denna gång i Taxi Kurirs bil. Alingsås Tingsrätt häktade Taxi Kurirs chaufför Miled Issa, 35 år, för våldtäkt den 21 – 22 september 2013 i Mål nr: B 1482-13. Nu vet han i vart fall vad han skall säga för att frias. Han ville ju bara ”släcka sina lustar”. (-Taxi Kurir? Våldtäkt pågår. Var god dröj.)

Då har vi inte ens berört pedofilerna som löper fria på daglig basis. Alla kvinno- och barnmisshandlare som har frikort att slåss och kränka, samt det faktum att samtliga dessa kategorier får ensam vårdnad om sina barn.

Glöm inte facklorna och högafflarna när ni besöker närmaste domstol under öppet hus….

 

 

 

Värmdö Socialtjänst anmäld igen!

Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Denna gång är det verksamhetschefen för BUP Sydost som ligger bakom anmälan (vi känner till fler fall som har gått till anmälan). Agnetha Svenssons galna teorier om PAS som fritt får tillämpas i såväl socialtjänst som familjerätt under Alf Widmarks regi renderat i att tre ytterligare barn har blivit traumatiserade. Trots ett antal anmälningar om att barnen for illa med sin pappa (som alltså misshandlade dem och är dömd för att ha misshandlat en av dem offentligt) bestämde sig socialtjänsten, i enlighet med den fortbildning Agnetha har bidragit med, att tona ned våldet samt att fokusera på att tvinga mamma och barn till umgänge med våldsverkaren. De har lagt all kraft på att försöka ”laga” föräldrarnas relation (läs tvinga mamman att rätta sig i ledet) och inte bidragit till att barnen fått skydd mot misshandel.

Hur Värmdö Kommun agerar börjar bli allmänt känt. Det kan vara av intresse att veta att socialtjänsten slentrianmässigt förordar sk. familjebehandling (som utförs enbart av en Kerstin Holm som även är krukmakare, handpåläggande massagemänniska , arbetsmiljökonsult samt ägnar sig åt floatingtankar) OAVSETT vilken situation ligger för handen. Kerstins fokus ligger i sin tur på att få trilskande mödrar att komma till insikt om den våldsamme pappans fina egenskaper och sin egen dumhet i att vara rädd för honom. Barnen skiter såväl Kerstin Holm som Alf Widmark och Agnetha Svensson i.

Här är länk till artikeln som även citeras i sin helhet:

http://www.nvp.se/Varmdo/Varmdo/Socialtjanst-ska-ha-tonat-ner-vald/

”Socialtjänst ska ha tonat ner våld

VÄRMDÖ 14:25 | 07 oktober 2013 Trots flera anmälningar om tre barn som for illa, fokuserade socialtjänsten på att lösa föräldrarnas vårdnadstvist. Nu anmäler verksamhets­chefen vid barn- och ungdomspsykiatrin fallet till Inspektionen för vård och omsorg.

Enligt anmälan från landstingets barn- och ungdoms-psykiatri ska pappan ha slagit och hotat sina tre barn i flera år. Redan hösten 2007 gjordes en första anmälan till socialtjänsten i Värmdö av en husläkare. Barnen var då 2, 4 och 6 år gamla.

2010 dömdes mannen för misshandel efter att en bekant sett honom ge ett av barnen en örfil och tvingat i barnet mat tills han kräktes.

Men trots att fyra anmälningar gjordes till socialtjänsten i Värmdö så ska deras utredning ha utmynnat i att våldet mot barnen tonades ner. Istället ska, enligt uppgifter i anmälan, fokus ha lagts på att lösa föräldrarnas skilsmässa och vårdnadstvist.

Negligerade blåmärke
Vid ett möte på socialtjänsten ska handläggaren ha sagt att ”det inte är så farligt om ett barn får ett blåmärke. Det viktigaste är att fadern får en chans att bli pappa”.
2012 remitterades barnen till barn- och ungdomspsykitatrin, BUP, i Ektorp, för traumabehandling. Under behandlingen har två av barnen uppvisat symtom på posttraumatisk stress.

Nu gör verksamhetschefen för BUP Sydost, Per-Olof Björck, en anmälan av socialtjänsten i Värmdö till Inspektionen för vård och omsorg.

”Undertecknad bedömer att socialtjänstens handläggning inneburit att barnen har utsatts för risker för trauma och traumatiserande upplevelser” skriver han.
Dessutom kan det ha förekommit jäv vid tillsättandet av utredare på socialkontoret.
Socialnämnden har nu fram till 1 november på sig att svara inspektionen.

Charlotta Westling
charlotta.westling@nvp.se

Läs mer på bloggen Skriet från Vildmarken. Särskilt om lagändringen :

http://blogg.digenia.se/2013/10/08/antligen-varmdo-socialtjanst-anmald-till-inspektionen-for-vard-omsorg/

ÄR DU DRABBAD AV VÄRMDÖ SOCIALTJÄNST ELLER FAMILJERÄTT?

Då vill vi uppmana Dig att anmäla. Du är inte ensam om att anmäla Värmdö och det är mycket enklare än Du tror.

Du kan anmäla via e-post om du uppger namn och adress. Så anmäler du:

http://www.ivo.se/anmala-och-rapportera/klaga-pa-socialtjansten/Sidor/default.aspx

Vi har det samhälle vi förtjänar

Etiketter

, , ,

Det kommer alltid att vara så att människan tillsist har det samhälle hon förtjänar. I vart fall som kollektiv. Det är nämligen så att människan i alla tider har fått kämpa (hårt) mot förtryck och andra orättvisor. Våra förfäder ute i Europa satte livet till både en och annan gång i diverse kamper. Därför har vi idag ett Europa som är friare än många andra platser på jorden. Dagens svenskar tycks dock inte ha förstått att kampen inte tog slut i och med införande av demokrati, inte ens tog den slut när svenskar fick yttrandefrihet. Tvärtom. Demokrati kräver ett aktivt engagemang, ett upplyst deltagande, och yttrandefrihet innebär att även förtryckare, våldsverkare, pedofiler och annat smått och gott får komma till tals och påverka opinionen (precis som det bör vara). Detta utgör inte ett problem förrän medelsvensken (eller nysvensken för den delen) slutar engagera sig. Det är en skam idag att vare sig medborgare eller media idag ägnar någon större tid åt att granska, belysa och protestera mot orättvisor. Vad är det för land som skall föras vidare?

När det kommer till den ovanliga och livliga debatten om Tenstavåldtäkten är det är inte så svårt att förstå vilka överväganden som genomsyrar Svea Hovrätts avgöranden, särskilt när man hör en gaggig Leif Silbersky i Debatt, med darrande läpp, slå fast att våldtäkt inte är våldtäkt. Vi pöbel fattar inget. Inte ens om vi har läst domen. Vi har helt enkelt inte samma insikter i målsägandens sexuella önskemål som bordellförespråkaren Silbersky. Vi måste förstå att det är så vanligt att femtonåriga flickor vill bli penetrerade av ett gäng kåta unga män som uppför sig som hundar i flock, att de inte hade en enda ANING om att de gjorde något fel. Det intressanta är att många avståndstagare viker sig så snart Leif auktoritärt hävdar även det mest ologiska och orättvisa i Tenstafallet. Leif debatterar mäns rätt att våldta i flock lika auktoritärt och ivrigt som han en gång debatterade mäns rätt till avancerad och kvalitativ porr, autentiska samlag på scen på teatern och givetvis legalisering av bordeller. Inte blir det bättre när man läser följande kommentarer på flashback (där merparten tycks ge Bordellmannen Leif idolstatus) .

Röster om gruppvåldtäkten i Tensta:

”Nu var det inte frågan om någon gruppvåldtäkt då det inte förekom någon dubbelpenetration och en kuk i munnen på henne samtidigt. Hon hade sex med var och en efter varann. Somliga nöjer sig med en man, andra vill ha flera på en kväll. 

/ Leif

”1. Tjejen får ångest då hon gillar att bli gangbangad. Att gilla detta är ju fel, särskilt om killarna är ”blattar”

2. Tjejen säger till ”vittnet” att hon blivit våldtagen.

3. Vittnet polisanmäler. Våldtäkt är ju olagligt.”

”Det är det som är poängen det har inte gått överstyr utan tjejen fick exakt vad hon ville sen ångrade hon sig efteråt. Alla 15 åriga tjejer är så här. Hon borde ha blivit bortgift tidigare då hade hon kunnat ha allt sex hon ville.”

”Det klart att hon ville ha sex med de alla annars skulle hon inte ha varit där från första början. Hon gick till festen fullt medveten om att hon skulle ha sex med minst en kille möjligen fler. Hon accepterade situationen för att hon ville ligga med alla annars skulle hon ha gått därifrån. Folk verkar inte vilja acceptera att en 15 årig tjej vill ha sex med flera killar.”

”Den här tjejen är 15 år gammal och precis början av sin sexuella karriär. Där är sex något som är mycket känsligt, om det skulle läcka ut till kompisarna etc. Att ligga med flera killar är kanske inte acceptabelt i hennes umgängeskrets. Därför kan det finnas en poäng att hon efter sexakterna ångrade sig och anmälde killarna för våldtäkt.

Bara för att man ångrar sex betyder det inte att en våldtäkt har begåtts. Det ungefär som jag skulle ha sex med en tjej och sedan går jag och ångrar mig och anmäler henne för våldtäkt. Det funkar inte så….”

”Den här tjejen följde ensam med sex unga män. Hon träffade dem på festen, kände dem inte, men följde ändå med dem in ett rum. Det är ju uppenbart att hon ville något mer än att bara titta på tapeterna där inne. 

Vi kan konstatera att flickan tillät ”våldtäkten” att fullföljas, helt utan motstånd. Därmed accepterade hon samlaget. Enligt uppgift har BO sänt lite subtila signaler och sagt ”nej” vid något enstaka tillfälle men i övrigt har hon legat duktigt i sängen i ett icke-hjälplöst tillstånd utan att avbryta akten. Detta har hon själv förkunnat i media. Hon accepterade situationen.

Visar man inget motstånd är man per definition inte tvingad till något.”

”Det är kul att läsa dina inlägg hehe. Hur kan man vara så där naiv? Skulle de bry sig om svensk lag i Tensta, skämtar du?

Ludret (ursäkta men det är hon) hamnade inte där av en slump. Blir man påsatt av 6 kamelryttare i Tensta så har man inte gått rätt. Tung ADHD, inte vet jag men nåt är väldigt fel i alla fall.

Hovrätten gjorde bedömningen att samtliga skall frias, jag håller med.”

Det vi har här är en ung flicka som gärna har samlag på fester och inte är stark nog att stänga igen benen när hon blir osäker.”

Var är diskussionen om kvinnosynen i Tensta? och i Sverige? Varför diskuterar vi inte hur det kommer sig att detta femtonåriga barn  på flera ställen på nätet av vuxna män kallas ”orre”. Alltså Hora? Varför diskuterar vi inte hur detta femtonåriga barn blev omtalad som ”Orre” i skolan efter att våldtäktsmännen och hennes egna vänner spridit ut vad som hänt med henne?  Att den friande domen debatteras är ovanligt och bra. Det är rent av väldigt bra. Domen är emellertid inte ett olyckligt undantag som skall diskuteras som en enskild företeelse. Domen reflekterar det samhälle vi lever i med alla dess värderingar. Det är dessa vi måste protestera mot.

Hjälplöst tillstånd?

Etiketter

, , , , ,

Enligt Hovrätten…troligen nej. Och till Osin Cantwell som i ett desperat försök att leka rättsreporter i sin senaste krönika tar till ett gammalt och utnött retoriskt grepp och frågar oss alla om vi verkligen vill ha ett samhälle där man måste bevisa sin oskuld.

Svaret är: Nej Oisin. Det vill vi inte och det har vi heller inte efterfrågat.Inte heller blir det en effekt av det vi efterfrågar. Det vi däremot vill är att en våldtäkt skall kallas våldtäkt och att Hovrätten skall ge fasen i att legalisera gruppvåldtäkter av småtjejer. Vi vill att lagstiftare, polis, åklagare och domare gör ett så pass gott jobb att vi vågar släppa ut våra döttrar på gatorna. Vi vill att Hovrätten inte låter sina domslut färgas av bisarra antaganden om unga människors sexualliv. Vi vill INTE att det skall vara lagligt för en kvinna/flicka/barn att bli vaginalt penetrerad av sex män mot sin vilja! Vi vill INTE att rätten läser in dubiösa antaganden när den avgör huruvida brottsrekvisiten är uppfyllda.  

Framför allt VILL vi kunna diskutera och granska vår verkställande makts beslut utan att bli skrivna på näsan av Oisin. Det kallas demokrati i andra länder. Gud vet vad man skall kalla det här…

Äntligen någon med ryggrad!

Etiketter

, , , , , ,

Tack! Inte en minut för tidigt. Tänk om ni på Expressen även kunde ta upp hur brott mot kvinnor och barn idag i realiteten är i närmast avkriminaliserat och att förövare rent av får vårdnad om sina offer? Det vore något…

Utmärkt krönika, särskilt klarsyntheten beträffande Sverige och Indien. 

http://www.expressen.se/gt/kronikorer/jimmy-fredriksson/fredriksson-skams-for-att-vara-svensk/

Fritt fram att beställa våldtäkt på barn över Internet!

Etiketter

, , , , , ,

”Sven 52” har mycket att glädja sig åt. Efter att ha roat sig med att betala mindre välbeställda kvinnor på Filippinerna för att organisera beställda våldtäkter på småflickor ( mellan fem och åtta år gamla) till honom över Internet (där han betalade extra för att flickorna skulle bl.a få ont. Han beställde även att vuxna kvinnor skulle urinera och tömma tarmen på flickorna samt att flickorna skulle penetreras med föremål med mera. På flickornas skärm kunde de samtidigt som de våldtogs av en släkting se ”Sven” runka och tillsist få utlösning) blev han först dömd i tingsrätten till fängelse i åtta år. Åklagaren hade visserligen yrkat på 14 års fängelse med tanke på brottets art och utförande men icke sa nicke. Det var allt lite synd om ”Sven”.

”Sven” överklagade tingsrättens dom och i Hovrätten över Skåne och Blekinge fick han den sympati han hade hoppats på. Hovrätten kommer i sitt domslut fram till den ena bisarra slutsatsen efter den andra i ett närmast desperat försök att mildra fallet för ”Sven”.  Ostyrkta påståenden som: ”Kvinnorna har alltså kunnat ta hänsyn till barnen på ett annat sätt än en gärningsman vars handlande styrs av en önskan att få sexuell tillfredsställelse” haglar utan att kunna beläggas. Allt för att mildra ”Svens” brott.

Det som däremot KAN beläggas (som ”Svens” chatlogg som återfunnits i han egen dator och där han detaljerat beställer det ena bisarra övergreppet efter det andra på småflickorna) väljer naturligtvis Hovrätten att till stora delar bortse ifrån. Hovrätten går så långt att de egenhändigt slår fast att ”Sven” förmodligen inte förväntade sig att hans order blev utförda (hur de kan komma fram till sistnämnda är ett mysterium. ”Sven” förnekar ju att ens ha gjort detta, han har därför inte sagt att han inte förväntade sig att de order han gav inte skulle åtföljas.) Summan av kardemumman blir att ”Sven” gick iväg med ett nästan halverat fängelsestraff.

Jag emotser med förväntan nästa försvarstal från Mårten Schultz, gärna beträffande detta mål.

Media skriker högt om att detta skulle vara en produkt av okunskap, det är knappast fallet. Detta är snarare ett symptom på hur sjukt Sveriges (o)rättsväsende har blivit.

För den intresserade heter ”Sven” egentligen Bengt Rune Kristoffersson och är 52 år gammal. Här kan man läsa tingsrättens dom:

https://docs.google.com/viewer?url=http://www.exponerat.info/wp-content/uploads/2013/01/B-610-12.pdf&chrome=true

Hovrättens groteska version finns att läsa här:

Här kan man läsa lite smått och gott om målet:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17570828.ab

Gruppvåldtäkten i Tensta igen…

Etiketter

, , , , , , ,

Efter att ha läst diverse kring fallet, såväl i gammelmedia som på sociala medier samt givetvis domen har jag några sammanfattande synpunkter.

För det första är det surrealistiskt att vi ens har denna diskussion. Att bli penetrerad av 6 killar mot sin vilja utgör i det allmänna rättsmedvetandet inget annat än våldtäkt. Det KAN inte vara rimligt att det nu är ok att gå omkring och penetrera folk hursomhelst mot deras vilja.

För det andra har jag nu bevittnat hur juristkåren kommer till Hovrättens undsättning. Bl.a. Mårten Schultz (vars berättigande till skattefinansierad lön på juridiska institutionen Juridicum jag nu starkt ifrågasätter) går så långt att han menar på att vi (läs: ”pöbeln” ) inte har förstått Hovrättens förträfflighet som lagtolkare. Han vill därför påminna oss okunniga (även om vissa av oss i och för sig har samma juridiska grundutbildning som herr Schultz) om att rätten är expert på att tolka och tillämpa den juridik som är i kraft i Sverige (och därmed tycks han insinuera på att besluten är ofelbara). Han uppmanar oss till att inte kritisera friande domar och han vill även mena på att våldtäktsmännen är oskyldiga i lagens mening. Det senare räcker emellertid inte för herr Schultz utan han går så långt som att vilja utbilda ”pöbeln” i privatmoraliska förhållningssätt. Enligt herr Schultz skall nu ”pöbeln” ,dvs. alla vi som inte sitter som Hovrättsråd, inta den privatmoraliska hållningen att våldtaktsmännen även moraliskt sett är oskyldiga.

Det finns ett antal antaganden i herr Schultz yttranden som jag inte kan hålla med om. Det ena är att rätten är (enda) expert på att tolka och tillämpa lagen. Det andra är att det skulle vara naturligt att dels acceptera att våldtäktsmännen skulle vara oskyldiga i lagens mening samt (ännu värre) även vara oskyldiga moraliskt sett.

Jag skulle vilja påminna Mårten Schultz om att juristutbildningen är en ren yrkesutbildning. Lika vetenskaplig ungefär som polisutbildningen. Fokus i utbildningen är att läsa, tolka och tillämpa redan existerande lagar och andra normerande texter. Ingen tid läggs på att ifrågasätta eller påverka dessa existerande lagar (med undantag för en kortare obligatorisk kurs som studenterna snart lägger bakom sig efter avslutad tentamen). Juristkåren får däremot lära sig att det allmänna rättsmedvetandet är av ondo och att tolkning och tillämpning av lagar skall lämnas till ett fåtal kunniga i samhället. Annars får man ( i vart fall enligt en lärobok författad av Jerzy Sarnecki. Jerzy får gärna återgå till att vara lantmätare) ett ”pöbelvälde”. Moral och lag skall hållas åtskilda i alla läger och ALLA skall utgå ifrån att alla som inte döms är per definition oskyldiga. Att vara jurist innebär av ovan anförda skäl (och egentligen fler som av utrymmesskäl inte tas med här) inte att man per automatik har definitionsmonopol på vilka aspekter av lagen och av domstolarnas avgöranden som skall diskuteras. Inte heller innebär det att man med anledning av sin jurist titel alltid vet bäst i frågor om vilka lagar som skall stiftas och hur dessa skall tillämpas för att tillgodose lagstiftarens avsikt med lagen. Riksdagen stiftar lagarna och juristerna är de bödlar som tillämpar dem utan att ifrågasätta. Detta gäller även ledamöterna i rätten. På gott och ont.

Precis som Mårten själv säger så tolkas lagen. Därför har vi utbildade jurister och förarbeten och en massa annat till stöd för tolkningen av lagen. Därför prövas samma mål i flera instanser, ofta med vitt skilda utfall (man får därför anta att olika personer tolkar lagen på olika sätt). Det Mårten alltså vet men inte vill diskutera är att lagen tolkas av människor. Den skrivs även av människor.

Människor är just mänskliga och betraktar världen genom de glasögon deras bakgrund har försett dem med. Därför är lagen och dess tolkning inte ofelbar och därför måste lagen kontinuerligt revideras, öppet granskas och diskuteras. Det måste även den verkställande maktens (domstolarnas) arbete och avgöranden. Detta vill emellertid inte Mårten. Innebörden av det Mårten i sin enfald säger är rättsväsendet och dess beslut inte skall granskas. Gör man det lägger man sig i något man inte förstår (eftersom man är pöbel). Det kanske är dags att införa kurser i hur Demokrati fungerar på den juridiska institutionen?

Med detta sagt borde det vara uppenbart för varje normalbegåvad person att lagen helt enkelt är öppen för tolkningar. I förevarande fall har Hovrätten gjort en rad tolkningar och påståenden som är anmärkningsvärda. Hovrätten yttrar att det inte framstår som uppenbart att killarna förstod att de kränkte den 15 åriga flickans sexuella integritet. Detta är ett subjektivt antagande. Det framstår nämligen som rätt uppenbart för oss andra att killarna både förstod detta och borde ha förstått detta när de mot hennes vilja penetrerade henne, tog hennes mobiltelefon så att hon inte kunde ringa, stängde dörren och tidvis låste den. Hon sade NEJ, menar hovrätten att killarna är förståndshandikappade?

Hovrättens VAL (ja Hovrätten har medvetet valt att gå på killarnas linje. Juridik är inte som en matematisk ekvation som under alla förhållanden genererar ett visst svar) är att i långa och snåriga resonemang påstå att den femtonåriga flickan inte var i ett sådant hjälplöst tillstånd att det skall utgöra våldtäkt. För att använda mig av pöbelretorik så betvivlar jag att om Mårten Schultz hade suttit som målsägande i ett identiskt fall, där 6 större män hade turats om att mot hans vilja penetrera honom i rumpan efter att ha tagit hans mobiltelefon och dragit av honom kläderna så hade utgången varit densamma. Vad tror ni andra? Hade Hovrätten verkligen bedömt hjälplöst tillstånd på samma sätt? Liksom åtalspunkten om sexuellt ofredande?

Risken är inte särskilt stor.

En eloge till nakendemonstranterna som intog Hovrätten topless i protest! Mer sådant! Visa Hovrätten att de befinner sig i ett samhälle som granskar dem och som bryr sig!!!!!!

Mårtens dravel tillsammans med en nakenprotest i Hovrätten står att läsa om här:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17575229.ab